Vetítési program 2022 / Projection programme 2022

2022.11.07 10:00-12:15 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 1. OneDay/DayOne - Directed by Maria Katsikadakou, Greece 0:27:00

OneDay/DayOne, tells the story of a with disability and their mom in the midst of escaping a catastrophic event. The young teen must reconcile the loss of the world as they know it and find the strength to move on, into an uncertain future, alone. It is a story of family, independence and survival.

A One Day/Day One egy fogyatékkal élő tinédzser és édesanyjuk történetét meséli el, akik egy katasztrofális esemény elől menekülnek. A fiatal tinédzsernek meg kell békélnie az általa ismert világ elvesztésével, és erőt kell találnia ahhoz, hogy továbblépjen, egy bizonytalan jövőbe, egyedül. Ez a történet a családról, a függetlenségről és a túlélésről szól.

 1. MORNING – Directed by Nevena Krassimirova Nikolova, Petya Atanassova, Bulgaria 0:12:00

A young man dances every morning at 8 o`clock in the living room in front of his step-mother – an ex-ballet dancer currently in a wheelchair.

REGGEL - Egy fiatal férfi minden reggel 8 órakor táncol a nappaliban mostohaanyja – egy volt balett-táncos – előtt, aki jelenleg tolószékben ül.

 1. The Dust of Diamond Highways - Directed by Zoltán Vámos, Hungary 29:34

It is a rare moment in our life, when we can open up to the other with total honesty, forgetting about the role we had shaped and practiced for ourselves, which is also expected by our environment. It is rare and dangerous. Especially in the case of a doctor, who must keep the distance with their patients.

A gyémánt út pora - Ritka pillanat az életünkben, amikor teljes őszinteséggel megnyílhatunk a másiknak, megfeledkezve a magunk számára kialakított és begyakorolt szerepünkről, amelyet a környezetünk is elvár. Ritka és veszélyes. Különösen egy orvos esetében, akinek távolságot kell tartania a pácienseivel.

 1. Borderlines - Max Feinstein - Directed by CourTney Collins, United States 0:05:19

Director/Videographer CourTney Collins and Singer/Songwriter Max Feinstein bust ruts with Borderlines! The first music video to tackle the subject of Hemophilia, Borderlines is an artistic statement that takes an unflinching look at the rage and depression that often comes along with a lifelong chronic illness.

Határvonalak - Max Feinstein - CourTney Collins rendező/videós és Max Feinstein énekes/dalszerző a Borderlines című számmal törik szét az utakat! A Borderlines az első olyan zenei videó, amely a hemofília témáját dolgozza fel, és egy művészi nyilatkozat, amely kíméletlen pillantást vet a dühre és a depresszióra, amely gyakran egy életre szóló krónikus betegséggel jár együtt.

 1. In Darkness - Directed by Reza Saied, Islamic Republic of Iran 7:40

A little girl wakes up to her father's aggressive voice and feels that her father is arguing with her mother

Sötétségben - Egy kislány az apja agresszív hangjára ébred, és úgy érzi, hogy az apja az anyjával vitatkozik...

 1. Our second family - The Faith and Light Community of Vác camp in Bakonykoppány – Directed by Gergely Pápai, Hungary 0:25:21

The parish of Bakonykoppány has been without a priest for fifteen years, yet the Faith and Light Community of Vác is organising a six-day summer camp here, which aims to provide a recharging opportunity for the spiritually challenged to recharge their everyday lives.

A második családunk – A váci Hit és Fény közösség bakonykoppányi tábora - A bakonykoppányi plébánián már vagy tizenöt éve nincs pap, a váci Hit és Fény közösség mégis itt szervezi azt a hatnapos, nyári tábort, amely feltöltődési lehetőséget kíván nyújtani a fogyatékkal élők lelki értelemben sem akadálymentes mindennapjaihoz.

 1. If you were a blue balloon – Created by Kevin Králl and Petra Vasas, Budapest, Hungary 0:23:00

David, who is visually impaired, has been working as a street balloon vendor for several years. In the constantly bustling crowds of people, he wants to show others that it is more important than anything else to look out for each other, to care, to be ourselves and to embrace our passions.

Ha egy kék lufi lennél - A látássérült Dávid több éve dolgozik utcai lufiárusként. A folyamatosan nyüzsgő emberi tömegben azt szeretné megmutatni ezzel másoknak, hogy mindennél fontosabb az egymásra való odafigyelés, a törődés, önmagunk és a szenvedélyük felvállalása.

 

13:00-14:15 Speciális filmek versenyprogramja / Special films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Mi lesz ma az ebéd? – Horváth Péter, Porga Krisztián és az Ágfalvi Filmes Csoport, Segítő: Szalay József, Ágfalva, Magyarország 0:08:00
  Mi lesz ma az ebéd? – a kérdést minden nap feltesszük, de filmet még nem készítettünk róla. Az online filmes nap lehetőséget adott erre is.

What's for lunch today? -  Created by Péter Horváth, Krisztián Porga and the Ágfalva Film Group, facilitated by József Szalay, Hungary

We ask the question every day, but we have not yet made a film. The online film day gave us the opportunity to do just that.

 1. Budapest ősszel – Köteles Erzsébet, Budapest, Magyarország 0:13:57

Zsike, a film alkotója különleges nézőpontból mutatja be kamerájával szeretett városát, Budapestet.

Budapest in autumn - Zsike, the film's creator, uses her camera to show Budapest, the city she loves, from a unique perspective. Hungary

 1. Elveszett kincsek nyomában – Rum-Kastély EGYMI Médiaszakköre, Segítők: Ihász-Kozmor Barbara, Győrváry-Góth Szilvia Rum-Kastély, Magyarország 0:06:16

Vidám kisjátékfilmünk ötletét Mikler Mercédesz adta, mi történne, ha egy rabló elvinné a lányok kedvenc játékait. Az alapgondolatot tovább szőttük és izgalmas, fordulatokban gazdag kisfilm született. Címszavakban: barátság, öröm, meglepetés, összefogás, befogadás és ünneplés. 

In Search of Lost Treasures - Created by Media Department of Rum-Kastély EGYMI, Facilitators: Barbara Ihász-Kozmor, Szilvia Győrváry-Góth, Hungary

The idea for our funny short film was given by Mikler Mercédesz, what would happen if a robber took away the girls' favourite toys. The basic idea was further woven into an exciting short film full of twists and turns. Keywords: friendship, joy, surprise, togetherness, inclusion and celebration. 

 1. A bajnok – Lukács Tamás, Segítő: Gaál Balázs, Szentgotthárd, Magyarország 0:06:47

Egy lusta kisfiú élete egyik napról a másikra gyökeresen megváltozik, amikor édesapja unszolására focizni kezd. Kitartó munkával és a szorgalmával végül eléri álmait és szülei büszkék lehetnek rá.

The champion - Created by Tamás Lukács, Assisted by Balázs Gaál, Hungary

A lazy boy's life changes overnight when he starts playing football at his father's insistence. Through perseverance and hard work, he finally achieves his dreams and makes his parents proud.

 1. A Margitsziget kalózai - Budapest ÉNO Újpalota srácai, segítői, Segítők: Busi Juliánna és Zétényi Sándor gyógypedagógusok

A margitszigeti Bringó-hintó szolgáltatás vendégül látta intézményünk srácait egy önfeledt szigeti kirándulásra, járgányaik segítségével. Ennek a napnak az emlékét örökítette meg ez a kisfilm.

Pirates of Margaret Island – Created by Budapest ÉNO Újpalota boys, Facilitators: remedial teachers Juliánna Busi and Sándor Zétényi, Budapest

The Bringo-swing service on Margaret Island hosted the children of our institution for a fun-filled trip to the island, with the help of their vehicles. The memory of this day is captured in this short film.

 1. Speciális Filmes Tábor - Cziráki Zsolt, Segítő: Tóth Fanni, Ásotthalom, Magyarország 0:16:33

A speciális filmes alkotótábor emlékeit és élményeit mutatom be, illetve, hogy mit jelent számomra a filmes tábor.

Special Film Camp - Created by Zsolt Cziráki, facilitated by Fanni Tóth, Hungary

I will share my memories and experiences of the special filmmaking camp and what it means to me.

 1. A gyanakvó férj - Ivánfi Tibor, Nyíri László, Rácz József, Tóth Mária, Segítő: Tóthné Nagy Ágnes, Bánhalma, Magyarország 0:07:30

Az alkotók most egy vidámabb történetet találtak ki, az idei filmes alkotótáborra. A táborban és a Tisza folyó partján vettük fel a film részeit, amit utána megvágtunk. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk rajta amikor visszanéztük magunkat.

The distrustful husband – Created by Tibor Ivánfi, László Nyíri, József Rácz, Mária Tóth, Facilitated by Ágnes Tóthné Nagy, Hungary

The filmmakers of the hilarious film shot parts of their film at the special filmmaking camp and on the banks of the Tisza river. They had a lot of fun during the work, laughing a lot when they looked back.

 1. Being A Dog - Directed by Felix Swahn, Sweden 0:08:03

Tim is longing for love. He’s a lonely human being who struggles with exclusion every day. Every time Tim feels different than others he transforms into a french bulldog. Ginger makes Tim feel human.

Kutyának lenni - Tim szerelemre vágyik. Magányos ember, aki nap mint nap a kirekesztettséggel küzd. Minden alkalommal, amikor Tim úgy érzi, más, mint mások, átváltozik francia bulldoggá. Ginger miatt Tim embernek érzi magát.

 

14:15-16:15 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Ball For All - Directed by Philip Tang, United States 0:8:34

Refusing to allow his Cerebral Palsy diagnosis to diminish his competitive nature and desire to play sports, Nick Weiss paved his own path: ultimately inspiring youth to do the same. This is his story.

Labdát mindenkinek - Nick Weiss nem hagyta, hogy agyi bénulás diagnózisa csökkentse versenyzői természetét és sportolási vágyát, ezért saját útját járta be: végül a fiatalokat is erre ösztönözte. Ez az ő története.

 1. The Gift - Directed by Matthew Mayer, United States 16:20

A woman with dementia is visited by her late sister, who helps to unlock a memory of their troubled relationship.

Az ajándék - Egy demenciában szenvedő nőt meglátogat néhai nővére, aki segít feloldani a problémás kapcsolatuk emlékét.

 1. Garden of hope - Directed by Eitan Herman and Avigail Graetz, Israel 0:05:20

When Israeli soldiers entered his village, Issa Suf went out to warn the children, and was severely injured by a bullet. Now he is paralyzed from the waist down, but still retains hope for the future and is dreaming about a meditation center that will bring hope to his wounded Palestine.

A remény kertje - Amikor izraeli katonák bevonultak a falujába, Issa Suf kiment, hogy figyelmeztesse a gyerekeket. Ekkor egy golyó súlyosan megsebesítette. Deréktól lefelé lebénult, de még mindig reménnyel néz a jövőbe. Egy meditációs központról álmodik, amely reményt ad a sebesült Palesztinának.

 1. How to train an antihero - Directed by Yannis Bletas, Greece 0:26:32

Antihero: is the main character in a story who lacks conventional heroic qualities and passively dependent from someone else. A group of young antiheroes with disabilities, trying to know more about acting in theater stage.

Hogyan képezzünk antihőst - Antihős: egy történet főszereplője, akinek nincsenek hagyományos hősies tulajdonságai, és passzívan függ valaki mástól. Fiatal antihősök egy csoportja fogyatékkal él, akik a színházi színpadon próbálnak többet megtudni a színjátszásról.

 1. Locked In, Our Lockdown Stories - Directed by William Powers, Lucy Groenewoud, Amy Browne, United Kingdom 0:17:45

Through a series of creative workshops This New Ground Collective documented their personal experiences and stories of the past couple of years living through the COVID-19 pandemic.

Bezárva, lezárási történeteink - A This New Ground Collective egy sor kreatív műhelymunkán keresztül dokumentálta személyes tapasztalatait és történeteit az elmúlt néhány évről, amelyek során átélték a COVID-19 világjárványt.

 1. Oisín - Directed by Alba Fernandez, Ireland 0:21:34

A single mother longing for connection must choose between her autistic son and the girl next door.

Oisín - Egy kapcsolatra vágyó egyedülálló anyának választania kell autista fia és a szomszéd lány között.

 1. HER FACE - Directed by Caroline Du Potet, Eric Du Potet, France 0:23:40

Claire and Simon are expecting. How do they cope with the situation, when both of them are nonsighted?

AZ Ő ARCA - Claire és Simon várandósak. Hogyan birkóznak meg a helyzettel, amikor egyikük sem lát?

 

16:15-17:10 Speciális filmek versenyprogramja / Special films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Csillagok háborúja és a Csontváz - Angyal Attila, 7 éves, Autizmusban érintett alkotó, Magyarország 0:09:27

Star Wars and the Skeleton – Created by Attila Angyal, 7, Creator affected by Autism, Hungary

 1. Üzenet – Speciális Filmes Csoport, Szombathely, Segítő: Sarlainé Albert Lívia, Magyarország 0:04:37

2022-ben a szolnoki Speciális Filmes Alkotótáborban készült a kisfilm. A magányról, a közösség és a barátok fontosságáról mesél.

Message - The short film was made at the Special Filmmaking Camp in Szolnok in 2022. It tells a story about loneliness, the importance of community and friends. Hungary

 1. When Colour Bursts Through - Directed by Brittney Appleby, Gregory Grant, Canada 0:03:30

When Colour Bursts Through explores the power of creativity and its ability to help process our deepest emotions. Art is for everyone: we all have the potential to create something meaningful. Shot on 16 mm film, hand processed and coloured.

Amikor a szín áttör - A Film a kreativitás erejét vizsgálja, és azt a képességét, hogy segít feldolgozni legmélyebb érzelmeinket. A művészet mindenkinek szól: mindannyiunkban megvan a lehetőség, hogy valami értelmeset alkossunk. 16 mm-es filmre készült, kézzel feldolgozott és színezett.

 1. Be Water My Friend - Created by Lilla Szauer, Sára Sahin-Tóth, Ádám Fekete, Hungary 0:16:59

A 17-year-old boy, Marci, commits suicide. Sári and Adam are sitting in a kitchen. Sári is Marci's sister, Adam did not know Marci. Adam and Sári are both melancholic figures, incomplete, eternally mourning. Apart from talking about things that are important to them, nothing else happens.

Be Water My Friend - Öngyilkos lesz egy 17 éves fiú, Marci. Sári és Ádám egy konyhában ülnek. Sári Marci nővére, Ádám nem ismerte Marcit. Ádám és Sári mindketten melankólikus alakok, hiányosak, örök-gyászolók. Azon túl, hogy beszélnek a számukra fontos dolgokról, nem történik más.

 1. A három pösze lány - Ásotthalmi Filmes Csoport, Segítő: Farkasné Németh Ibolya, Ásotthalom, Magyarország 0:06:34

A három pösze lány kérőt keres, de a pöszeségük miatt nem találnak párt.

The Three Prissy Girls - The three prissy girls are looking for a suitor, but they can't find a mate because of their prissiness. Hungary

 1. We are the Lost Girls Directed by Steve Downey, United Kingdom 0:05:38

This film by Steve Downey features the poem "We are the Lost Girls", written and performed by Christina Jane ["C. J "]. Both Steve and Christina are on the Autism Spectrum, but were not diagnosed until they were adults.

Mi vagyunk az elveszett lányok - Mi vagyunk az elveszett lányok - Steve Downey filmje a "Mi vagyunk az elveszett lányok" című verset mutatja be, amelyet Christina Jane ["C. J "] írt és adott elő. Steve és Christina is az autizmus spektrumán van, de csak felnőtt korukban diagnosztizálták őket.

 

17:10-18:30 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Walls of life - Directed by ZZ filmes, Brazil 0:15:00

This is a movie about limitless human willpower. The documentary will make a cinematographic portrait of the artist Marcos Santos, who was born with cerebral palsy. He has his speech partially impaired, and without the movements of the arms and hands, he paints with his left foot and teaches children in a peripheral and stigmatized neighborhood of a typical brazilian city, São José dos Campos, to create art and bring it to the city walls.

Az élet falai - Ez a film a határtalan emberi akaraterőről szól. A dokumentumfilm filmes portrét készít Marcos Santos művészről, aki agyi bénulással született. Részlegesen beszédképtelen, a karok és kezek mozgása nélkül, bal lábával fest, és egy tipikus brazil város, São José dos Campos perifériás és stigmatizált negyedében élő gyerekeket tanít meg művészetet alkotni és a városfalakra vinni.

 1. Prayer for the weary - Directed and edited by Ábel Visky, cinematography by István Kürti, creative producer Áron Zoltán, Hungary 0:10:57

This short documentary gives an insight into the everyday life of Ádám Stark, a performer with autism spectrum disorder, and his parents. The focus is on a special way of preparing to recite a poem, in which his mother Judit, who is a drawing teacher by profession, transforms the poetic images of the poem into drawings, helping her son to interpret and memorise the work.

Imádság megfáradtaknak - Rendezte és vágta Visky Ábel, operatőr Kürti István, kreatív producer Zoltán Áron

A rövid dokumentumfilm betekinteni enged Stark Ádám autizmus spektrum zavarral élő előadóművész és szülei egyik hétköznapjába. A fókuszba a versmondásra való felkészülés különleges módja kerül, mely során édesanyja, Judit, aki egyébként foglalkozását tekintve rajztanár, a vers költői képeit rajzokká alakítja át, így segítve értelmezni és memorizálni fia számára a művet.

 1. ANJELA - Directed by Vilma Kartalska, Bulgaria 0:16:02

Anjela Pencheva has suffered from Cerebral Palsy since birth, but the difficult diagnosis has never broken her spirit and has turned her into a writer, an actress and a dancer. Through her work and with her computer generated voice, she participates in various initiatives for the rights of the people with disabilities and inspires everyone who has met her.

ANJELA - Anjela Pencheva születése óta agyi bénulásban szenved, de a nehéz diagnózis nem törte meg a lelkét, és íróvá, színésznővé és táncossá tette. Munkájával és számítógéppel generált hangjával különböző kezdeményezésekben vesz részt a fogyatékkal élők jogaiért, és mindenkit inspirál, aki találkozik vele.

 1. Shhh! - Directed by Shamir Raiapov, Kyrgyzstan 0:02:33

5-year-old Amanda stops loud arguments of her deaf parents.

Shhh! - Az 5 éves Amanda megállítja siket szülei hangos vitáit.

 1. Niebla - Directed by Lina Fabiana Quintero, Edwin Fabián Rodriguez, Colombia 0:30:00

Nancy is deaf and she has lived her whole life in the farm, traveling the roads on foot, watering the flowers in her garden, watching others’ lives rush in front of her. Now that she lives alone with her mother, it comes to light the emptiness that silence has left between them, the distance left by the words not said or heard. Meanwhile, Nancy lives her own lifestyle, with her looks and colors, waiting for the uncertain future to come.

Niebla - Nancy siket, és egész életét a tanyán élte le, gyalog járta az utakat, locsolta a virágokat a kertjében, és figyelte, ahogy a többiek élete elrohant előtte. Most, hogy egyedül él az édesanyjával, fény derül arra az ürességre, amelyet a csend hagyott közöttük, a távolságra, amelyet a ki nem mondott és meg nem hallott szavak hagytak. Mindeközben Nancy a saját életmódját éli, a maga külsejével és színeivel, várva a bizonytalan jövőre.

 

2022. 11. 08 9:00 – 10:55 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

34. Friends & Benefits - Directed by Maria Katsikadakou, Greece 0:27:00

Butch, dyke, with tattoos and a skinny green mohawk, inseparable from her wheelchair, she would roam around Camden with her lesbian posse. Diagnosed with MS (multiple sclerosis) in her late teens, she lived her life in a way many able-bodied people would covet. So, what was it that allowed her to have this quality of life despite her disability?

Barátok és támogatók - Butch, leszbi, tetoválással és vékony zöld mohikánnal, elválaszthatatlanul a kerekesszékétől, a leszbikus bandájával járta Camdent. Tizenéves kora végén diagnosztizálták nála az SM-et (szklerózis multiplex), és úgy élte az életét, ahogyan sok ép testalkatú ember megkívánná. Mi volt az, ami lehetővé tette számára, hogy fogyatékossága ellenére ilyen életminőséget éljen?

 1. Other Image - Life goes on... Created by Anikó Rózsa, Roland Kabók, Dejan Bekvalac, Novi Sad, Serbia 0:25:47

Reflections on life and illness from a person living with multiple sclerosis who has been bedridden for many years, but is still mentally active.

Más Kép - Az élet megy tovább… Egy szklerozis multiplexel élő, már évek óta fekvőbeteg, de lélekben továbbra is aktív személy gondolatai az életről és a betegségéről. Újvidék

 1. Espresso Yourself - Directed by Raza Mallal, United Kingdom 0:06:57

Two modern day singles, looking for love, are having their regular espresso at their local coffee shop. Having found each other on a dating app, they each nervously wait for the other to make the first move. But maybe there’s more to one of them than meets the eye and will the fear of rejection end a relationship before it’s even begun?

Fejezd ki önmagad... kávéval - Két modern kori szingli, akik a szerelmet keresik, a szokásos eszpresszójukat isszák a helyi kávézóban. Miután egy társkereső alkalmazáson találtak egymásra, idegesen várják, hogy a másik megtegye az első lépést. De lehet, hogy egyikükben több van, mint ami látszik, és vajon az elutasítástól való félelem véget vet-e a kapcsolatnak, mielőtt még elkezdődne?

 1. Davey's Lullaby - Directed by Adam Deyoe, United States 0:09:29

A spirited, middle-aged man with Down Syndrome faces an uncertain future when his mother, who lovingly cares for him as he struggles with bouts of dementia and growing physical infirmity, is no longer able to help him.

Davey altatója - Egy temperamentumos, középkorú Down-szindrómás férfi bizonytalan jövővel néz szembe, amikor édesanyja, aki szeretettel gondoskodik róla, miközben a férfi demenciával és növekvő fizikai gyengeséggel küzd, már nem tud neki segíteni.

 1. Tracing a Glance - Directed by Matias Angulo, Argentina 0:15:00

Facundo and Natalia live across the street. During a power cut, they see each other through their windows and start a unique distance relationship communicating through drawings. But a deep fear of Facundo complicates meeting face to face.

Egy pillantás nyomon követése - Facundo és Natalia az utca túloldalán laknak. Egy áramszünet idején meglátják egymást az ablakon keresztül, és rajzokon keresztül kommunikálva egyedülálló távkapcsolatba kezdenek. Facundo mélységes félelme azonban megnehezíti a személyes találkozást.

 1. My Brother is Deaf - Directed by Peter Hoffman Kimball, United States 0:10:00

A short documentary about a boy whose family learns that his younger brother is deaf. They try their best to learn what it means to be deaf and how best to get to know him.

A bátyám siket - Rövid dokumentumfilm egy fiúról, akinek családja megtudja, hogy öccse siket. Mindent megtesznek, hogy megtudják, mit jelent siketnek lenni, és hogyan lehet a legjobban megismerni őt.

 1. Severe Brain Injury Recovery: Shooting for the Stars - Directed by Kimberly Smith, Canada 0:16:57

This is an unvarnished video portrait of Doug Rafuse and Kelly Leblanc working on recovery from severe brain injuries with the help of Robert Hessian. It is constructed from home videos and family snapshots taken over the past twenty five years.

Súlyos agysérülés helyreállítása: A csillagokért lövöldözve - Ez egy kendőzetlen videós portré Doug Rafuse-ról és Kelly Leblanc-ról, akik Robert Hessian segítségével dolgoznak a súlyos agysérülésekből való felépülésen. Az elmúlt huszonöt év során készült otthoni videókból és családi pillanatképekből épül fel.

 

9:00-12:10 Hosszú játékidejű filmek versenyprogramja / Long films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Unwheel Adventures - Directed by Anthony Bartl, Jono Van Hest, Australia 0:55:00

33-year-old Anthony Bartl, paralyzed neck down and reliant solely on head movement and artificial ventilation to function, embarks on the adventure of a lifetime.

Kerék nélküli kalandok - A 33 éves Anthony Bartl, aki nyaktól lefelé lebénult, és kizárólag a fej mozgatására és mesterséges légzésre van utalva, élete kalandjára indul.

 1. Nargesi - Directed by Payam Eskandari, Islamic Republic of Iran 1:24:00

Struggles of a human being with down syndrome disorder whose greatest wish is to find love and get married and, in that pursuit, he attempts to do anything. It seems, however, that the present-day world offers no place for him and his love until a gift completely turns his life around.

Nargesi - Egy down-szindrómás ember küzdelmei, akinek a legnagyobb vágya, hogy szerelmet találjon és megházasodjon, és ennek érdekében bármivel megpróbálkozik. Úgy tűnik azonban, hogy a mai világ nem kínál számára és szerelmének helyet, mígnem egy ajándék teljesen felforgatja az életét.

 1. Tools for Solidarity - Directed by Béla Mayer, Hungary 0:52:00

A truly humane story of solidarity across continents. Foundations operating since decades in the United Kingdom are collecting donated, quality tools and sewing machines which they renew with the help of international volunteers and disabled people, suffering mainly from mental illness.

A szolidaritás eszközei - A kontinenseken átívelő szolidaritás igazán humánus története. Az Egyesült Királyságban évtizedek óta működő alapítványok adományozott, minőségi szerszámokat és varrógépeket gyűjtenek, amelyeket nemzetközi önkéntesek és fogyatékkal élő, főként mentális betegségben szenvedő emberek segítségével újítanak fel.

 

10:55-12:00 Speciális filmek versenyprogramja / Special films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 

 1. AuterSight – Rendezte: Csépke Bernadett, Budapest, Magyarország 0:09:20

Egy autista figura gyerekkori énjének próbálja megmagyarázni mássága okát, miközben megismerjük, hogyan látja a világot és a világ őt.

AuterSight - An autistic character tries to explain the reason for his difference to his childhood self, while we learn how he sees the world and how the world sees him. Hungary

 1. Esőcsepp vagyok – Készítette: Kőteles Erzsébet, Budapest, Magyarország 0:09:07

Zsike, a film készítője a vízcseppek kép-fény játékát tárja elénk filmjében.

I am a raindrop - Zsike, the filmmaker, shows us the play of light and image of water droplets in her film. Hungary

 1. A barátság - Készítette: Sándor Tamás, Kaposvár, Magyarország 0:03:24

Egy lepusztult világban egy magányos robot barátra lel.

Friendship - A lonely robot finds a friend in a desolate world. Hungary

 1. Ervin – Krizmanits Ervin és az Ágfalvi Filmes Csoport, Segítők: Szalay József, Seidl Vanda Ágfalva, Magyarország 0:07:35

Krizmanits Ervin 17 évesen került Ágfalvára egy gyermekintézményből. Hét év elteltével tekint vissza beilleszkedésére, felnőtté válására.

Ervin - Ervin Krizmanits came to Ágfalva from a children's institution at the age of 17. After seven years, he looks back on his integration and growing up. Hungary

 1. Egészen félig - ÉNO Újpalota fellépő művészei, segítőik, Kacimbarisz Tanaszisz, Segítők: Busi Juliánna és Zétényi Sándor gyógypedagógusok, Budapest, Magyarország 0:10:00

A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 2021. július 6-9 között Félfesztivált rendezett Egerben. Az Áramlat Társulat mozgásszínházi produkciójának próbáit, majd utazásuk, felkészülésük, fellépésük és megérdemelt pihenésük pillanatait örökítette meg ez a rendhagyó úti film.  

All the way to half - The Hungarian Special Art Workshop Association organised a Half Festival in Eger between 6-9 July 2021. This extraordinary travel film captured the rehearsals of the movement theatre production of the Áramlat Company, followed by their journey, preparation, performance and well-deserved rest. Hungary

 1. A feszült lány – Készítették: Ivánfi Tibor, Nyíri László, Rácz József, Tóth Mária, Segítő: Tóthné Nagy Ágnes Bánhalma, Magyarország 0:06:34

A film egy lányról szól, aki feszült, ideges és zenével, természet fotózással nyugtatja meg magát. Nagyon szeret filmet készíteni magáról, fontos számára a filmezés, mint alkotói tevékenység.

The uptight girl - The film is about a girl who is tense, nervous and calms herself with music and nature photography. She loves to make films about herself and filmmaking is important to her as a creative activity. Hungary

 1. The Trail Beyond Highland Road - Directed by Eli Copperman, United States 5:12

The Trail beyond Highland Road is a 2D animated dramedic short focusing on the consequences of deforestation, and how two residents from a prosperous suburban town perceive it through an endangered species of deer.

A Highland úton túli ösvény egy 2D-s animációs drámai rövidfilm, amely az erdőirtás következményeire összpontosít, és arra, hogy egy virágzó külvárosi város két lakója hogyan érzékeli ezt egy veszélyeztetett szarvasfajon keresztül.

 1. Invisible - Directed by Steve Downey, United Kingdom 0:05:47

"Invisible" is a short film, directed by Steve Downey based on a poem about ADHD, written and performed by Christina Jane. This is the second of a series of 4 films by Steve and Christina about Autism and ADHD. Both Steve and Christina are on the Autism specrum, but were not diagnosed until adults. Their mission is to bring about increased awareness of Autism and ADHD, particularly amongst women and girls.

A Láthatatlan egy rövidfilm, amelyet Steve Downey rendezett, és amely Christina Jane ADHD-ról szóló verse alapján készült. Ez a második film a Steve és Christina által készített 4 filmből álló sorozatból, amely az autizmusról és az ADHD-ról szól. Steve és Christina is az autizmus spektrumán van, de csak felnőttkorukban diagnosztizálták őket. Küldetésük az, hogy növeljék az autizmus és az ADHD tudatosságát, különösen a nők és a lányok körében.

 

12:45-14:50 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 

 1. Dribble - Directed by Ali Lavarimonfared, Nazafarin Hassanpour, Islamic Republic of Iran 0:14:55

Passion in soccer causes affection between brothers.

Dribble - A szenvedély, amit a foci iránt éreznek, a testvérek közötti ragaszkodást idézi elő. 

 1. Teach Me - Directed by Anna Cottrill, United Kingdom 0:07:21

Children at Uk schools with individual special educational needs (SEN) make up 14.9% of the student population (a figure that is predicted to rise). So it raises questions to why the education system isn’t adapting to meet these needs? And, how does it feel to be one of these kids stuck in an institution which isn’t accommodating you?

Taníts! - Az Egyesült Királyság iskoláiban az egyéni sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek a tanulók 14,9%-át teszik ki (ez a szám az előrejelzések szerint növekedni fog). Felmerül tehát a kérdés, hogy miért nem alkalmazkodik az oktatási rendszer az ilyen igények kielégítéséhez? És milyen érzés, ha az egyik ilyen gyerek egy olyan intézményben ragad, amely nem alkalmazkodik hozzád?

 1. Those who belong here - Created by Krisztina Kovács, Anett Pintér-Facskó, László Váradi, Hungary 0:36:41

The documentary was made at the request of the Parents' Association for the Partially Disabled of Borsod-Abaúj-Zemplén County. The main characters are 9 young people with disabilities (handicapped, blind, Down syndrome, autistic, born with oxygen deficiency, Rett syndrome and waiting for a kidney transplant), who have been sensitizing trainings in educational and social institutions in Ozd for almost 8 months.

Idevalók - A dokumentumfilm a Halmozottan Sérültek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szülőszövetség felkérésére készült. Főszereplője 9 fogyatékkal élő (mozgássérült, vak, Down-szindrómás, autista, oxigénhiánnyal született, Rett-szindrómás és vese-transzplantációra váró) fiatal, akik közel 8 hónap leforgása alatt több alkalommal is érzékenyítő tréningeket tartottak ózdi oktatási-nevelési illetve szociális intézményekben.

 1. Blue Lemon: Marie's Gift - Directed by Claire Fraser, Canada 0:12:50

Blue Lemons, Marie’s Gift is a short documentary about the extraordinary work of Marie Webb, a Nova Scotia based artist and designer. The film highlights her successes and the importance of the support she receives from family, community, and her artist colleagues.

Kék citrom: Marie ajándéka - a rövid dokumentumfilm Marie Webb, egy új-skóciai művész és tervező rendkívüli munkájáról. A film rávilágít sikereire és a családjától, közösségétől és művésztársaitól kapott támogatás fontosságára.

 1. Seeing in the Dark - Directed by Juliëtte Dominicus, Netherlands 0:25:38

What if you lose sight, how do you experience the world around you? Seeing in the dark examines the sensory experience of being blind, with a focus on being blind as a strength: how you can perceive more as a blind person and how the other senses become even more important when your sight is lost.

A sötétben látni - Mi van, ha elveszíted a látásod, hogyan érzékeled a körülötted lévő világot? A Seeing in the dark (Látás a sötétben) a vakság érzékszervi élményét vizsgálja, a hangsúlyt a vakságra mint erősségre helyezve: hogyan tudsz vakként többet érzékelni, és hogyan válnak a többi érzékszervek még fontosabbá, ha a látásodat elveszíted.

 1. Dani's Twins - Directed by Brad Allgood, Steve Dorst, United States 0:39:00

DANI’S TWINS captures the pregnancy and early parenting journey of Daniela Izzie, one of the few quadriplegics in history to ever give birth to twins. While a source of great joy, Dani’s twin pregnancy is highly unusual and susceptible to an array of risks, ranging from blood pressure spikes that could lead to a stroke to the almost-certain likelihood of preterm labor.

Dani ikrei című film Daniela Izzie terhességét és korai szülői útját mutatja be, aki egyike a történelem azon kevés négyszeresen béna embereinek, akik valaha is ikreket hoztak világra. Bár nagy öröm forrása, Dani ikerterhessége rendkívül szokatlan és számos kockázatnak van kitéve, kezdve a vérnyomás-emelkedéstől, amely stroke-hoz vezethet, egészen a koraszülés szinte biztos valószínűségéig.

 

13:00-15:45 Hosszú játékidejű filmek versenyprogramja / Long films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Understandinglessness - Directed by Aleksa Maksimović, Serbia 1:16:54

In ancient times, the country was ruled by Mudrozica - the Sorceress of the country. She equally divided her's powers among the inhabitants of six different Unions: the Uraganopolci, the Vodoplave, the Sivopesci, the Vatronose, the Listodrzci and the Tvrdostenci. Their task was to preserve the power of the Mudrozica. But, her strength is slowly weakening and Mudrozica is asking for help from her two magicians: Maglist and Maglust

Meg nem értettség - Az ókorban az országot Mudrozica - az ország boszorkánya - irányította. Hatalmát egyenlően osztotta szét hat különböző Unió lakói között: az Uraganopolci, a Vodoplave, a Sivopesci, a Vatronose, a Listodrzci és a Tvrdostenci. Feladatuk a Mudrozica hatalmának megőrzése volt. De ereje lassan gyengül, és Mudrozica segítséget kér a két mágustól: Maglistól és Maglustól.

 1. Soundless - Directed by Behrang Dezfoulizadeh, Islamic Republic of Iran 1:26:00

It is a story of a deaf and dumb family that the mother tries to have an ear surgery on her son, but the father doesn't agree.

Hangtalan - A történet egy süketnéma családról szól, ahol az anya megpróbál fülműtétet végeztetni a fián, de az apa nem egyezik bele.

 

 

14:50-15:25 Speciális filmek versenyprogramja / Special films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 1. Egy tábori történet – Készítették: Horog János, Rozgonyi Katalin, Rozgonyi Lajosné Segítő: Rozgonyi Család, Abádszalók, Magyarország 0:09:11

Most kezdtünk ismerkedni ezzel az izgalmas műfajjal, a filmmel. A témaválasztást leginkább az indokolta, hogy a két főszereplő évek óta párt alkot az életben. A Speciális Filmes táborlakók segítségével e téma körül alakítottunk ki egy elképzelt történetet.

A camp story - Now We were just getting to know this exciting genre, film. The main reason for the choice of subject was that the two main characters have been a couple in life for years. With the help of the Special Film campers, we developed an imaginary story around this theme. Hungary

 1. Jelige: Szeretni bolondulásig – Készítették: Bárka Színjátszó-Filmes Csoport: Gacsal Sándor, Kocsis Sarolta, Kovács Tibor, Somoskövi István, Kollarics Anna, Bácsalmási Gabriella, Nagy Tamás, Kiskunhalas, Magyarország 0:11:23

5 szereplő, 5 különböző karakter társkereső apróhirdetést ad fel. Ki mit vár ettől, és hogy sikerülnek a találkozások?

Sign: To love till crazy - 5 actors, 5 different characters, post dating classifieds. Who expects what from this and how do the encounters go? Hungary

 1. Disabled Warriors - Directed by Ernest Bow, United Kingdom 0:04:27

Disabled Warrors is an film about the DAN (Disabled People's Direct Action Network) protests in London in the 1990's The film show my photographs of the DAN Demos with an song by Elaine Kolb

Fogyatékkal élő harcosok egy film a DAN (Disabled People's Direct Action Network) londoni tüntetéseiről az 1990-es években A film a DAN tüntetéseken készült fotóimat mutatja be Elaine Kolb dalával.

 1. Hadd legyek már autista! Készítette: Bíró Kolozs Tiván, Füzesabony, Magyarország 0:09:08

A világ autista szemszögből. Epizódok egy autizmusban kevésbé érintett fiatal fiú életéből, amikből megtudhatjuk, hogy a szinte észrevehetetlen autizmussal élők milyen nehézségekkel szembesülnek a mindennapokban. 

Let me be autistic! - The world from an autistic perspective. Episodes from the life of a young boy less affected by autism, showing the difficulties that people with almost imperceptible autism face in their everyday lives.  Hungary

 

15:25-17:00 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 1. Only F..ks Pat Me on the Head - Directed by Steph Miller, Paul Wolffram, New Zealand 0:19:58

"I suppose you want to ask me how fast my chair goes?" In this short dramatized documentary we join Jon Little as he negotiates his daily life as a disabled person.

Only F..ks Pat Me on the Head - "Gondolom, meg akarod kérdezni, milyen gyorsan megy a székem?" Ebben a rövid, dramatizált dokumentumfilmben Jon Little-t kísérjük figyelemmel, amint fogyatékkal élőként megküzd a mindennapjaival.

 1. The Man of the Trees - Directed by Andrea Trivero, Italy 0:18:55

Daniel Balima is a senior horticulturist from Tenkodogo, a small Sub-Saharan African town in Burkina Faso, where he lives with his large family and has worked since he was born 67 years ago. Daniel as a child falls ill with polio and, although growing without the use of his legs, he is able to follow his father in the family nursery, walking on his hands.

A fák embere - Daniel Balima vezető kertészmérnök Tenkodogoból, Burkina Faso szubszaharai afrikai kisvárosából, ahol nagy családjával él, és ahol 67 éves kora óta dolgozik. Daniel gyermekkorában gyermekbénulásban betegszik meg, és bár lábait nem tudja használni, kézen járva képes követni apját a családi kertészetben.

 1. The Secret Life of Astrid North - Directed by Ray Jacobs, United Kingdom 0:10:00

Astrid North investigates the arms trade and diamond smuggling in the Arctic Circle, known as queenie to her bemused colleagues Astrid also claims to be the Queen of Zaftra an undiscovered isle in a world not of our own.

Astrid North titkos élete - Astrid North fegyverkereskedelem és gyémántcsempészet után nyomoz az Északi-sarkkörön, akit zavart kollégái csak királynőként ismernek. Astrid azt is állítja magáról, hogy ő Zaftra királynője, egy felfedezetlen sziget, amely nem a mi világunkban található.

 1. Fraser Syndrome & Me - Directed by Kyle Anne Grendys, United States 0:19:43

Filmmaker Kyle Anne Grendys, is only the 75th person to be born with the rare, recessive gene disorder called Fraser Syndrome. Having always felt alone in the world, she sets out on a journey to find her community and finally meets others just like her.

Fraser-szindróma és én - Kyle Anne Grendys filmrendező mindössze a 75. ember, aki a Fraser-szindróma nevű ritka, recesszív génrendellenességgel született. Mivel mindig is egyedül érezte magát a világban, elindul egy útra, hogy megtalálja a közösségét, és végül találkozik másokkal, akik hozzá hasonlóak.

 1. Queen Moorea - Directed by Christine Fugate, United States 0:26:28

An Asian American homecoming queen and her friends, all born with genetic conditions, struggle to fulfill their dreams in a world that refuses to accept them for who they are. Directed and filmed by a crew of filmmakers with disabilities as well as filmmakers who identify as LBGTQ+ and BIPOC.

Moorea királynő - Egy ázsiai-amerikai bálkirálynő és barátai, akik mindannyian genetikai rendellenességgel születtek, azért küzdenek, hogy megvalósítsák álmaikat egy olyan világban, amely nem hajlandó elfogadni őket olyannak, amilyenek. A filmet fogyatékossággal élő, valamint LBGTQ+ és BIPOC személyiségként azonosított filmesekből álló stáb rendezte és forgatta.

 

15:45-18:00 Hosszú játékidejű filmek versenyprogramja / Long films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Manish - Directed by Denis Ramos, Ferdinando Formisano, France 1:15:00

Manish is a polio-disabled boy, who flees from the provinces of Sierra Leone to Freetown during the civil war. He joins there a group of disabled beggars and starts a new life in a dilapidated house. His life takes a new turn when two young people show up in the squat.

Manish egy gyermekbénulásban szenvedő fiú, aki a polgárháború idején Sierra Leone tartományaiból Freetownba menekül. Ott csatlakozik egy rokkant koldusokból álló csoporthoz, és új életet kezd egy romos házban. Élete új fordulatot vesz, amikor két fiatal bukkan fel a házban.

 1. It's OK to be Different - Directed by Robin Toyne, United Kingdom 0:59:11

Centered on the young people and families of Drama Express, a UK award winning theatre group for young people with additional needs , “It’s OK to be Different” charts the evolution of an exuberant performance premiered at Cornwall's iconic Minack Theatre.

A Nem baj, ha más vagy című film a Drama Express, egy brit díjnyertes színházi csoport fiataljaira és családjaira összpontosítva mutatja be a Cornwall ikonikus Minack Színházában bemutatott fergeteges előadás fejlődését.

 

2022.11.09. 09:00-10:00 Speciális filmek versenyprogramja / Special films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 1. Unbound - Directed by Jemima Hughes, United Kingdom, 0:02:57

Unbound is a lively and colourful three minute abstract animation which presents the filmmaker's feelings about being perceived as “wheelchair bound” and her positive experience of physically exciting activities such as dancing and zip wiring.

A Korlátlan című film egy élénk és színes háromperces absztrakt animáció, amely bemutatja a filmkészítő érzéseit azzal kapcsolatban, hogy "kerekesszékhez kötöttnek" tartják, valamint a fizikailag izgalmas tevékenységek, például a tánc és a drótkötélpálya pozitív tapasztalatait.

 1. A barátság nem játék – Cziráki Zsolt és az Ásotthalmi Filmes Csoport, Segítők: Farkasné Németh Ibolya, Tóth Fanni, Hungary 0:07:02

A film egy összetartó baráti közösséget mutat be. Azonban egy váratlan sikerélmény hatására a közösség legmeghatározóbb karaktere hátat fordít a barátainak és az anyagi javakat választja.

Friendship is not a game - The film shows a close-knit community of friends. However, an unexpected stroke of success causes the most prominent character in the community to turn his back on his friends and choose material wealth. Hungary

 1. Piri – Készítette: Mozgásjavító Filmműhely, Segítő: Szalay Kristóf, Budapest, Hungary 0:07:00

Piri nénit mindenki ismeri. Filmünk róla szól.

Piri - Everyone knows Auntie Piri. Our film is about her. Hungary

 1. A film, amit sohasem fogok látni - Bock Valter és az Ágfalvi Filmes Csoport – Ertl Tibor, Horváth Péter, Porga Krisztián, Segítő: Szalay József, Ágfalva, Magyarország 0:15:00

A portréfilm az ágfalvi otthonban élő Bock Valtert mutatja be, aki látássérültként él látó társai között.

The film I will never see - The portrait film is about Valter Bock, a visually impaired man living in a home in Ágfalva, among his sighted peers. Hungary

 

 1. Szomszédok-21. epizód – Készítették: Baki Gyula, Burján Melinda, Gorán Sándor, Jencsel Ágnes, Kacimbarisz Tanaszisz, Záborszky Orsolya, Zsidákovits Ferenc, Segítők: Busi Juliánna és Zétényi Sándor gyógypedagógusok, Budapest, Magyarország 0:06:25

A szomszédjaitok vagyunk mi is. Itt élünk veletek, mellettetek, ugyanolyan örömeink, problémáink vannak, mint minden más embernek. Jelen kisfilmben éppen egy huszonéves fiú szeretne több önállóságot kérni szüleitől, de nagyon nehéz ezt elmondani.

 1. 68. Neighbours - Episode 21 - We are your neighbours too. We live here with you, next to you, and we have the same joys and problems as every other person. In this short film, a boy in his twenties is asking his parents for more independence, but it is very difficult to say it. Hungary
 2. Még 5 perc – Készítette: Gömbös Olivér Segítő: Gömbösné Hideg Viktória, Budakalász, Magyarország 0:03:23

Olivér autistaként másként érzékeli és másként gondolkodik a világ dolgairól. Mindenre előre fel kell készülnie, plusz időt kell kapnia sokszor még a mások számára egyszerű, egyértelmű, hétköznapi dolgok megértéséhez és elvégzéséhez is. Ez gyakran nézeteltéréseket és vidám helyzeteket is teremt Olivér családjában.

5 more minutes - Olivér is autistic and has a different way of perceiving and thinking about the world. He has to prepare for everything in advance, and he needs extra time to understand and do things that are often simple and obvious to others. This often creates disagreements and hilarious situations in Oliver's family.

 1. Hisztek a szellemekben? - Köteles Erzsébet, Budapest, Magyarország 0:12:32

A kisfilm alkotója egy humoros kísértettörténetet álmodott meg, amit az ő jellegzetes stílusában sikerült filmre vinnie.

Believers in ghosts? - The maker of the short film has dreamed up a humorous ghost story, which she has managed to capture on film in his own distinctive style. Hungary

 

09:00-11:30 Hosszú játékidejű filmek versenyprogramja / Long films competition programme - Kamaraterem / Chamber Room

 

 1. Upside Down - Directed by Luca Tornatore, Italy 1:33:00

Paolo, 19, is a boy with Down syndrome. He works in a restaurant but sometimes he acts like a child and has a mild cognitive impairment. The mother, Veronica, is a sunny person, who has accepted her child's syndrome and has learned to deal with it, often with irony.

Fejjel lefelé - A 19 éves Paolo Down-szindrómás fiú. Egy étteremben dolgozik, de néha úgy viselkedik, mint egy gyerek, és enyhe kognitív zavarai vannak. Az anya, Veronica, egy napfényes ember, aki elfogadta gyermeke szindrómáját, és megtanulta kezelni azt, gyakran iróniával.

 1. Forbidden Castles - The Bethlens of Keresd - Directed by: Major Anita, Written by: Gábor Margittai, Hungary 0:53:05

Countess Anikó Bethlen became terminally ill at the end of the Second World War: paralysed from the neck down - yet she organised the aristocratic world of Transylvania with incredible strength of spirit until her death in 2020. For more than two decades she fought for the Bethlens, for their estates and for the castle of Keresd, which was looted and then rescued.

Tiltott kastélyok – Keresdi Bethlenek – Rendezte: Major Anita, Írta: Margittai Gábor, Magyarország

Bethlen Anikó grófnő gyógyíthatatlan beteg lett a második világháború végén: nyaktól lefelé lebénult – mégis hihetetlen lélekerővel szervezte Erdély főnemesi világát 2020-ban bekövetkezett haláláig. Több mint két évtizedet küzdött a Bethlenekért, a birtokokért és Keresd szétrabolt, majd mégis megmenekített várkastélyáért.

 

10:00-11:15 Professzionális filmek versenyprogramja / Professional films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 1. This is My Hand, This is My Leg - Directed by Adam Miklos, Hungary 0:13:47

Csanád and Réka both suffer from limb deficiencies but they both lead a happy life. While Réka is a mother of four and faces her own demons of guilt, Csanád just came to terms with his life.

Ez a kezem, ez a lábam - Csanád és Réka is végtaghiányban szenved, de mindketten boldog életet élnek. Míg Réka négygyermekes anyaként küzd a saját bűntudat démonjaival, addig Csanád épp csak megbékélt az életével.

 1. Wishmakers - Directed by Cheryl Halpern, United States 0:35:00

WishMakers is the story of the Tulip Winery that was established in a residential adult special needs community, the Village of Hope in Israel's Jezreel Valley, and fosters a caring environment while providing employment, dignity and purpose for the residents.

A Kívánságkészítők című film a Tulipán Pincészet története, amely egy speciális igényű felnőttek lakóközösségében, az izraeli Jezréel-völgyben található Remény falujában jött létre, és gondoskodó környezetet teremt, miközben munkát, méltóságot és célt biztosít a lakóknak.

 1. Strázsa Farm / Where we are all at home - Created by Gyula László Hegedűs, Alexandra Kinter, Bálint Tóth, Csaba Soós, Márk Kovács, Kristóf Váradi-Orosz, Éva Berkei, Hungary 0:15:33

A short documentary about the Strázsa Tanya Public Social Cooperative through the story of Zsozsó and Zsolesz.

Strázsa Tanya / Ahol mindannyian otthon vagyunk - A kisdokumentumfilmben a Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet működését mutatjuk be Zsozsó és Zsolesz történetén keresztül.

 1. Antika - Created by Zsolt Herczeg, Bella Bartus, Szabolcs Szarapka, Alen Igumanović, Serbia 0:05:29

The short film "Antika" gives an insight into the life of a young man living in foster care in Vojvodina. Antal Puhalák spent his childhood years on the streets. He begged and later took odd jobs. He has multiple disadvantages. He is severely dyslexic and dysgraphic, which is why he never learned to read and write. Despite this, he loves poetry. Because of his unhappy fate, he finds peace only in poetry.

Antika - Egy nevelőszülőknél élő vajdasági fiatal életének mozzanataiba enged betekintést az Antika című kisfilm. Puhalák Antal kisgyermek éveit az utcán töltötte. Kéregetett, később pedig alkalmi munkákat vállalt. Halmozottan hátrányos helyzetű. Súlyosan diszlexiás és diszgráfiás, ezért soha nem tanult meg írni és olvasni. Ennek ellenére szereti a verseket. Viszontagságos sorsa miatt egyedül a versekben lel nyugalmat.

 1. Listening - Directed by Jonathan Moore, United States 0:03:17

A short documentary/experimental film that gives a lyrical account of what it's like to be hearing-impaired.

Hallgatás - Egy rövid dokumentumfilm/kísérleti film, amely lírai módon mutatja be, milyen érzés hallássérültnek lenni.

 

11:15-12:00 Speciális filmek versenyprogramja / Special films competition programme - Színházterem / Theatre Hall

 1. A szökevény – Készítette: Ivánfi Tibor, Nyíri László, Rácz József, Tóth Mária, Magyar Magdolna, Segítő: Tóthné Nagy Ágnes, Bánhalma, Magyarország 0:03:31

Az animációs film egy elszökött macskáról szól, gazdája keresi, a film főszereplője találja meg, azután baleset éri a macskát. A baleset után elviszik az állatorvoshoz, majd utána hazaviszik a gazdájához.

The fugitive - The animated film is about a cat that has run away, its owner is looking for it, the protagonist finds it, and then the cat has an accident. After the accident, the cat is taken to the vet and then returned to its owner. Hungary

 1. The Oscar Show - Directed by Oscar Segal, United States 0:09:29

Oscar Segal, a 27 year-old man with autism, has an enormous network of people he knows who work in schools, social service agencies, and programs for people with autism. These people frequently offer Oscar opportunities to be on panels and to appear in their organizations' films.

Az Oscar show - Oscar Segal, egy 27 éves autista férfi, hatalmas hálózattal rendelkezik olyan ismerősei között, akik iskolákban, szociális intézményekben és autista embereknek szóló programokban dolgoznak. Ezek az emberek gyakran kínálnak Oscarnak lehetőséget arra, hogy részt vegyen a panelekben, és szerepeljen a szervezeteik filmjeiben.

 1. Ragyogj, ragyogj… Egy kék fiú élete – Készítette: Rum-Kastély EGYMI Médiaszakkör Segítők: Ihász-Kozmor Barbara, Győrváry Góth Szilvia Rum-Kastély, Magyarország 0:15:36

Portréfilmünk egy autista fiatal életéről szól. A közönség megismerhet egy sokrétű, sajátos gondolatvilágú fiatal.

Shine, shine... The life of a blue boy - Our portrait film is about the life of a young autistic person. The audience can get to know a young person with many facets and a unique way of thinking. Hungary

 1. Illúzió – Készítette: Speciális Filmes Csoport, Szombathely, Segítő: Sarlainé Albert Lívia, Magyarország 0:03:45

2022 elején a filmes szakköri munka alkalmával megírt forgatókönyv alapján készített kísérleti film. Vajon mit rejt a táska? A készítők a film történéseinek értelmezését a nézők fantáziájára bízzák.

Illusion - In early 2022, a experimental film based on a script written during a film workshop. What's in the bag? The makers leave it to the imagination of the audience to interpret what happens in the film. Hungary

 1. Az utolsó koala – Készítette: Lengyel Krisztina, Segítő: Gaál Balázs, Szentgotthárd, Magyarország 0:06:11

Az Európában élő kislány szülei elváltak, édesapja Ausztráliában él. Szünidőben a kislány gyakran látogatja meg apját, nyaralásai során pedig összebarátkozik egy koalával. Csodálatos animációs film a környezetvédelemről, a gyakran értelmetlen fairtásról, az állatok iránti szeretetről és az odaadásról.

The last Koala - Living in Europe, the girl's parents are divorced and her father lives in Australia. She often visits her father during the holidays and makes friends with a koala. A wonderful animated film about the protection of the environment, the often senseless deforestation, love and devotion to animals. Hungary