Vetítési program 2023 / Projection programme 2023

Első nap / First day 2023. november 7. 13:00

13:00 A Filmfesztivál megnyitója / Opening of the Film Festival

Filmes és gyógypedagógus szakemberek kerekasztal beszélgetése / Filmmakers and special education professionals roundtable discussion

A szakmai kerekasztal beszélgetésen olyan filmes, színházi, televíziós és gyógypedagógus szakemberek mutatkoznak be és beszélgetnek a speciális filmezésről, akik hosszú évek óta vesznek részt a speciális filmkészítést támogató rendezvények megvalósításában. Beszélnek a filmkészítés ezen szegmensének múltjáról, eredményeiről, jelen helyzetéről, illetve jövőjéről. A beszélgetésen elhangzó gondolatok egyaránt fontosak lehetnek a filmkészítők, a szociális szférában dolgozók és a téma iránt érdeklődő szakemberek számára.

The professional roundtable discussion will bring together film, theatre, television and special education professionals who have been involved in the implementation of events supporting special filmmaking for many years. They will talk about the past, achievements, present and future of this segment of filmmaking. The discussion will be of interest to filmmakers, social workers and professionals interested in the subject.

Moderátor: Fábián Gábor elnök, MSMKE / Moderator: Gábor Fábián, Chairman, MSMKE

 

2023. november 7. 13:00-18:00

Versenyfilmek vetítése / Screening of competition films (Színházterem /Theatre Hall)

 1. Water, Wind, Dust and Bread – Directed by Mahdi Zamanpoor Kiasari, Islamic Republic of Iran 0:25:00

A short documentary about the life of an 11year old boy, Abolfazi and an 8 year old girl, Setayesh who has no birth certificate in one of the remote border areas and who move along in hardship and strive for their living.

Víz, szél, por és kenyér – Dokumentumfilm egy 11 éves fiú, Abolfazi, és egy 8 éves kislány, Setayesh, életéről, akik születési anyakönyvi kivonata nélkül élnek egy távoli határvidéken, és nehéz körülmények között küzdenek a megélhetésükért.

 1. 15 Years – Directed by Katie Mayhew, United Kingdom 0:05:24

David Plummer has been a professional wildlife photographer for over 25 years and was diagnosed with Parkinson’s disease at the age of 39. David has never surrendered to the degenerative disease and has continued to push his career to higher levels.

15 év – David Plummer több mint 25 éve hivatásos természetfotós. 39 éves korában Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, de David soha nem adta meg magát a degeneratív betegségnek, és a küzdelem közben a karrierje egyre ívelt felfelé.

 1. Where the Heroes are – Directed by Ange Wieberdink, Netherlands 0:43:00

It is a family portrait. Jons, the son, is severely mentally handicapped, storms often rage in his head. When he was seven, Jons was put in a home. This was almost impossible decision for his loving and caring parents to take.

Ahol a hősök élnek – A film egy családi portré. Jons, a fiú súlyosan értelmi fogyatékos, gyakran tombolnak a viharok a fejében. Hétéves korában Jons egy otthonba került. Szerető és gondoskodó szülei szinte képtelenek voltak meghozni ezt a döntést.

 1. STIGMA – Directed by Aida Argüelles, Spain 0:06:58

The film narrates the life of a special, intelligent and talented woman who, after a traumatic personal event, suffers a mental crisis that marks her freedom forever.

STIGMA – A film egy különleges, intelligens és tehetséges nő életét meséli el, aki egy traumatikus eseményt követően mentális válságba kerül, amely örökre megpecsételi szabadságát.

 1. Cross the Sky – Directed by John Slemensek-Thorne, United Kingdom, 0:23:59

This is the name of a community theatre company for learning disabled and autistic adults has been running for over 20 years. Over the last six months filmmaker John Slemensek-Thorne of Studio Bokehgo has embedded himself in the company, supporting the company members to tell their story.

Át az égen – Ez a neve egy tanulási nehézségekkel küzdő és autista felnőttekből álló közösségi színházi társulatnak, amely több mint 20 éve működik. Az elmúlt hat hónapban John Slemensek-Thorne filmrendező, a Studio Bokehgo munkatársa bekapcsolódott a társulat életébe, és segített a társulat tagjainak abban, hogy elmeséljék a történeteiket.

 1. Destiny – Directed by Yaser Talebi, Islamic Republic of Iran 0:53:00

A motherless young woman in Iran is torn between her desire to take care of her mentally disabled father and her desire to go to university. This documentary is observational, letting people and emotions reveal themselves. This is a window on contemporary Iran that everyone should see.

Végzet – A film egy fiatal, anyátlan iráni nő vívódását mutatja meg: maradjon-e mentálisan sérült édesapja mellett vagy válassza-e a továbbtanulást és az egyetemet. A kamera csak megfigyel, hagyja, hogy az emberek és az érzelmek magukat fedjék fel. A film olyan ablakot nyit a mai Iránra, amelyet mindenkinek látnia kellene.

 1. Unconquered – Directed by John Parr, United Kingdom 0:28:10

A true story of two elite soldiers severely injured in the line of duty. “Unconquered” charts their inspiring journey from the depths of despair to break the chains of life changing injuries to rise again.

Legyőzhetetlen – Két, szolgálat közben súlyosan megsérült elit katona igaz története. A "Legyőzhetetlen" bemutatja inspiráló útjukat, mely a kétségbeesés mélyéről, hogy megtörjék az életüket megváltoztató sérülések láncait, és újra felemelkedjenek.

 1. 4 Deaf Yorkshiremen and a Wedding – Directed by Louis Neethling, United Kingdom 0:28:00

Comedy about four grumpy deaf Yorkshiremen. Angus’s daughter announces she’s getting married. But has she chosen the right man?

4 siket yorkshire-i és az esküvő – Komédia négy mogorva siket yorkshire-i férfiról. Angus lánya bejelenti, hogy férjhez megy. De vajon a megfelelő férfit választotta-e?

 1. Shaking Hands with the Devil – Directed by Olz McCoy, United Kingdom 0:13:52

This short documentary follows wildlife photographer and Parkinson’s sufferer David Plummer as he travels through Kenya to meet those who have been marginalised, stigmatised and persecuted for having Parkinson’s Disease.

Alku a gonosszal – Ez a rövid dokumentumfilm David Plummer természetfotóst követi, aki Parkinson-kórban szenved, és keresztül utazik Kenyán, hogy találkozzon azokkal, akik a Parkinson-kór miatt a társadalom szélére kerültek, és akiket megbélyegeztek és üldöztek a betegségük miatt.

 1. Derűsen minden könnyebb – Ásotthalmi filmes csoport, Segítő: Sarlainé Albert Lívia, Tóthné Nagy Ágnes, Csongrád-Csanád Vármegye Fenyőerdei Otthon, Ásotthalom, Magyarország 0:03:17

Legyen szó barátságról, sportról, szórakozásról vagy munkáról, egy dolog biztos: ha az ember jókedvű, mindig, minden sokkal jobban megy.

Serenity Makes Everything Easier – Whether it's friendship, sport, fun or work, one thing is for sure: when you're in a good mood, everything always goes better.

 1. Laci bácsi (Önkéntesek Ágfalván) – Ágfalvi Filmes Csoport, Segítő: Szalay József, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Pszichiátriai Betegek Otthona, Ágfalva, Magyarország 0:07:23

A film Dolgos Lászlóról, nyugalmazott katonatisztről, egy igazi emberbarátról szól, aki jógaórákat tart az otthonban.

Uncle Laci (Volunteers in Ágfalva) – The film is about László Dolgos, a retired military officer, a true philanthropist who teaches yoga classes at the home.

 1. Álommező – Gacsal Sándor, Harczi János, Kocsis Sarolta, Vincze Tibor, Segítő: Bácsalmási Gabriella, Kollarics Attila, Bárka Integrált Szociális Intézmény, Kiskunhalas, Magyarország 0:08:43

A filozofikus hangvételű rövidfilm egy teljesen spontán ötletből indult ki. A filmes csapat négy szereplőjével kisétáltunk az intézmény hatalmas füves pályájára ihletet meríteni. Már messziről észrevettük a mező közepén elhagyatottan virító ruhadarabot. A szakadt pulcsin az UNREAL feliratot olvashattuk, aminek a jelentése: valószerűtlen. Felmerül a kérdés: Mit kezdünk az életünk váratlan eseményeivel?

Dream Field – The philosophical short film was born from a spontaneous idea. The four members of the film team walked out onto the institution's vast grassy lawns for inspiration. From a distance, we spotted a piece of cloth lying abandoned in the middle of the field. On the torn sweatshirt we could read the words UNREAL. The question arises: what do we do with the unexpected events of our lives?

 1. Ne add fel csak azért, mert most minden nehezebbnek tűnik! – Köteles Erzsébet, Budapest, Magyarország 0:07:47

„Egy különleges élet sok féle nehézséget hozhat. De ezek nem feltétlenül jelentenek rosszat, ugyanúgy élvezem az életet. Boldogan, erősen, és magabiztosan. Erős, mély gondolatokkal és kérdésekkel foglalkozom.”

Don't give up just because everything seems harder now – “A special life can bring many kinds of difficulties. But they are not necessarily bad. I enjoy life just as much. Happily, strongly, and confidently. I deal with strong, deep thoughts and questions.”

 1. Éljen a tábor – Tóth Ákos, Segítő: Csikós Krisztián, Fügefa Gyümölcsei Alapítvány, Halásztelek, Magyarország 0:03:12

A film egy személyes élmény a nyári táborozásról. Ákos a film készítője és főszereplője, aki elmeséli, hogy miért olyan hálás, amiért részt vehetett a Fügefa Gyümölcsei Alapítvány filmkészítő kerekesszékes gyerektáborban.

Long Live the Camp – The film is a personal experience of a summer camping. Ákos is the film's creator and protagonist, who tells us why he is so grateful to have been able to participate in the Fügefa Gyümölcsei Foundation's filmmaking wheelchair camp for children.

 1. Amikor a szívedhez szól a papírajándék – Kulcsár Bálint, Kikelet Otthon Speciális Filmes Csoport, Zalaszentiván, Magyarország 0:14:49

A papír szívember születésének és egy éves életének a története.

When a Paper Gift Speaks to Your Heart – The story of the birth and the one-year life of the paper-heart man.

 1. Halálos meglepetés – Rum-Kastély EGYMI Médiaszakköre, Segítők: Győrváry-Góth Szilvia, Ihász-Kozmor Barbara, Rum-Kastély, Magyarország 0:07:30

A diákok közti konfliktustól eljutunk a zombik világába. Vajon mi lesz Rum-Kastély EGYMI sorsa? Mindez legyen meglepetés.

Deadly Surprise – From the conflict between students to the world of zombies. What will be the fate of Rum Castle EGYMI? All this should be a surprise.

 1. Szorgos kezek – Ásotthalmi filmes csoport, Segítő: Tóth Fanni, Farkasné Németh Ibolya, Csongrád-Csanád Vármegye Fenyőerdei Otthon Ásotthalom, Magyarország 0:03:47

A szorgos kezek alatt ég a munka. De lehet, hogy nem mindenki olyan szorgos mindig, mint ahogy az elsőre látszik?

Diligent Hands – The job is done quickly under the diligent hands. But maybe not everyone is always as diligent as they first appear?

 1. Minden jó, ha a vége jó – Speciális Filmes Csoport, Segítő: Sarlainé Albert Lívia, Vas Megyei ÉFOÉSZ, Szombathely, Magyarország 0:03:25

Akármilyen rosszul induljon is egy nap, mindig lehet jó a befejezés.

All is Well That Ends Well – No matter how bad a day starts, it can always end well.

 1. Naplemente! A legértékesebb arany a Földön – Köteles Erzsébet, Budapest, Magyarország 0:03:00

„Kísérleti filmjeimben a saját szemszögemből igyekszem a világot, és a környezetem apróbb részleteit bemutatni – ebben a filmben a Nap elmúlásáról elmélkedem.”

Sunset! The Most Valuable Gold on Earth – “In my experimental films I try to show the world from my own point of view and the smaller details of my surroundings. In this film, I reflect on the passing of the sun.”

 1. Az erdő védelmezője – Nyíri László, Tóth Mária, Ivánfi Tibor, Rácz József, Segítő: Tóthné Nagy Ágnes, Segítő Kézzel a Fogyatékosokért Alapítvány, Bánhalma, Magyarország 0:02:24

Ez az animációs film egy törpéről szól, aki az erdőben lakik és félti az erdőt. Egyedül már kevés ahhoz, hogy megóvja, ezért egy angyal segít neki társat találni.

The Defender of the Forest – This animated film is about a dwarf who lives in the forest and tries to save it. Alone, he is not enough to protect it, so an angel helps him find a partner.


2. NAP

 2023. november 8. 10:00-13:00

Versenyfilmek vetítése / Screening of competition films (Színházterem /Theatre Hall)

 1. When Time Got Lauder – Directed by Connie Cocchia, Canada 01:53:30

When Time Got Louder touches upon the immense impact autism has on siblings and parents, and shows the importance of sibling connection and the unconditional bond between family. With a focus on authenticity, Kayden is played by a young man on the autism spectrum, as well as displays artwork from the autism community on screen, and all of the licensed music in the film being from the autism and LGBTQ+ communities.

Amikor hangosabb lett az idő – A film azt a hatást mutatja meg, amelyet az autizmus gyakorol a testvérekre és a szülőkre – és bemutatja a testvéri kapcsolat és a családi kötelékek fontosságát. A hitelességre fókuszálva Kayden szerepét egy autizmus spektrumon élő fiatalember játssza, valamint a film autista közösségekből származó műalkotásokat jelenít meg a vásznon. A filmben szereplő összes zene autista és LMBTQ közösségek alkotóitól származik.

 1. Lego Oma – Directed by Karina Sturm, Germany 0:12:16

Lego Oma is a 12-minute micro-budget short documentary about Rita Ebel, aka the Lego Oma, a German grandma and wheelchair user. The film tells Rita’s story, from her accident, over finding new ways to participate in sports while very much remaining the stubborn athlete she’s always been, to using Lego ramps to force non-disabled people to think about accessibility.

Lego nagyi – 12 perces kisköltségvetésű rövid dokumentumfilm Rita Ebelről, azaz a Lego nagyiról – egy német kerekesszékes nagymamáról. A film elmeséli Rita történetét, a balesetétől kezdve azon át, hogy új utakat találjon a sportoláshoz, miközben megmarad annak a makacs sportolónak, aki mindig is volt, egészen a Lego rámpák építéséig, hogy a nem mozgássérült embereket rákényszerítse, hogy elgondolkozzanak az akadálymentesítés lehetőségein.

 1. Culicidae – Directed by Greg Moran, Australia 0:06:58

A late-night intrusion leads to a life and death struggle. „I’ve been a high-level quadriplegic since I was 15 as a result of a rugby accident. I have had many late night, frustrating battles with mosquitoes, and I thought it would be a good concept for a short film as it is high stakes, is a universal subject matter and a window into a world that not many people get to see.”

Szúnyog – A küzdelem egy késő esti betolakodóval élet-halál harcba torkollik. "Egy rögbibaleset következtében tizenöt éves koromban lebénultam. Sok késő éjszakai, frusztráló csatát vívtam a szúnyogokkal, és úgy gondoltam, hogy ez jó koncepció lenne egy rövidfilmhez, mivel komoly tétje van, univerzális téma és egy olyan világba enged betekintést, amelyet nem sokan láthatnak."

 1. Csabi – Koloszár Csaba és az Ágfalvi Filmes Csoport, Segítő: Szalay József, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Pszichiátriai Betegek Otthona, Ágfalva, Magyarország 0:08:40

Koloszár Csaba nemrég érkezett az ágfalvi otthonba. A film az ő sorsát mutatja be.

Csabi – Csaba Koloszár has recently arrived at the home in Ágfalva. The film tells his story.

 1. The Involved Inclusion – Kulcsár Bálint, Kikelet Otthon Speciális Filmes Csoport, Zalaszentiván, Magyarország 0:04:59
 2. A nagy LPS interjú – Grim Dorina, Segítő: Pinczés Alexandra, Fügefa Gyümölcsei Alapítvány, Halásztelek, Magyarország 0:03:53

Dorina és a kutyája, Rafi, arról kérdezi a környezetében élőket, hogy mitől érzik magukat boldognak az életben.

The Big LPS Interview – Dorina and her dog Rafi ask people around them what makes them feel happy in life.

 1. Körforgás – Ásotthalmi filmes csoport, Segítő: Tóth Fanni, Masa-Kiri Anikó, Csongrád-Csanád Vármegye Fenyőerdei Otthon, Ásotthalom, Magyarország 0:01:40

Zenés etűd a természet körforgásáról és az abban részt vevő segítő emberről.

Cycle – A musical étude about the cycle of nature and the human being who helps it.

 1. Handsome People – Életrevalók Filmes Műhely, Segítő: Busi Juliánna, Zétényi Sándor Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Budapest, Magyarország 0:02:57

A day in the life of our institution told through the hands of our carers, with music.

Kézemberek – Intézményünk egy napja ellátottjaink, gondozóink kezeinek segítségével elmesélve, zenei aláfestéssel.

 1. A boccia labdák szünetben – Papp-Szebeni Liza Segítő: Szebeni Erzsébet, Hauk-Botykai Júlia, Fügefa Gyümölcsei Alapítvány, Halásztelek, Magyarország 0:01:25

A film egy titkos felvételt jelenít meg. A boccia sport közben a labdák a szünetben veszekszenek. Ezt a konfliktust mutatja be Liza egy rajzos animáció sorozat segítségével. A rajzokat Liza készítette a tabletjén a jobb kezének kisujjával a Fügefa Gyümölcsei Alapítvány filmkészítő kerekesszékes gyerektáborában.

The Boccia Balls at the Break – It is a secret recording. During the sport of bocce the balls are fighting at the break. Liza shows this conflict through a series of animated cartoons. The drawings were made by Liza on her tablet with the little finger of her right hand at the Fügefa Gyümölcsei Foundation's filmmaking wheelchair children's camp.

 1. A pórul járt férj - Rum-Kastély EGYMI Médiaszakköre, Segítők: Győrváry-Góth Szilvia, Ihász-Kozmor Barbara, Rum-Kastély, Magyarország 0:06:38

Filmünk elején egy kedves házaspár csendes délutánjába kapunk bepillantást. Az otthon nyugalmát megzavarja a férj barátja, aki elcsábítja haverját egy fergeteges buliba. A másnap a következményeké... vajon mit tesz egy bölcs asszony, ha rájön, vaj van a férje füle mögött?

The Husband in Distress – At the beginning of our film we get a glimpse of a quiet afternoon with a lovely couple. The peace of the home is disturbed by the husband's friend, who takes his pal into a wild party. The next day is all about the consequences... what does a wise wife do when she discovers what's behind her husband's ears?

 

2023. november 8. 14:00-17:00

Versenyfilmek vetítése / Screening of competition films (Színházterem /Theatre Hall)

 1. Genius in Disguise: Demystifying Dyslexia – Directed by James Amuta, Nigeria 0:23:43

Dyslexia is a learning difficulty that affects 40 million Nigerians. 98% of this figure goes undiagnosed. The symptoms of Dyslexia in children have often been mislabelled, hence exposing these children to ridicule and bullying from teachers, parents, and peers. In adults, the consequences are much more dire.

Az álcázott zseni: a diszlexia demisztifikálása – A diszlexia egy tanulási nehézség, amely 40 millió nigériai embert érint. Ennek a számnak a 98%-át nem diagnosztizálják. A diszlexia tüneteit a gyermekeknél gyakran tévesen címkézik fel, ami miatt ezek a gyermekek ki vannak téve annak, hogy a tanáraik nevetségessé teszik, a társaik pedig kicsúfolják őket. A felnőtteknél a következmények még sokkal súlyosabbak lehetnek.

 1. Dinner for Six – Directed by Emily Kranking, United States 0:06:23

An overprotective family spies on their disabled daughter's first date in absurd ways. Reimagined as the rom-coms and Disney Channel sitcoms she grew up with, Emily Kranking tells an exaggerated version of her first date.

Vacsora hat főre – Egy túlaggódó család abszurd módon kémkedik fogyatékos lányuk első randevúja után. A romantikus komédiákat és a Disney-csatorna sitcom-jait újra gondolva, amelyeken Emily Kranking felnőtt, az első randevú eltúlzott változatát meséli el.

 1. Addicted to Life – Directed by Pola Rapaport, United States 1:26:00

Strong-willed, funny, and charismatic, Paralympic champion wheelchair-racer Marieke Vervoort’s time is running out. At 37, a debilitating, chronic illness she has had for more than 20 years has begun to take its toll. As Marieke’s strength falters and her body begins to fail, she decides to take control by signing papers to die by euthanasia, the controversial procedure of medically-assisted death.

Az élet megszállottja – Az erős akaratú, vicces és karizmatikus kerekesszékes paralimpiai bajnok, Marieke Vervoort ideje egyre fogy. 37 évesen egy több mint 20 éve tartó krónikus betegség már nagyon legyengítette a szervezetét. Ahogy Marieke ereje fogyatkozik, és teste kezd összeomlani, úgy dönt, hogy átveszi az irányítást, és aláírja az eutanázia, azaz az orvosilag támogatott halál ellentmondásos eljárásához szükséges papírokat.

 1. Veled-Melletted – Kulcsár Zoltán, Szőllősi Zsolt, Segítő: Háklár Szidónia, Őri László, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ 0:07:01

Az alkotók, akiknek ez az első filmes alkotásuk, kettejük barátságát mutatják be. Több évtizede ápolnak jó barátságot egymással. Kapcsolatuk bemutatására egy számukra új formát, a filmet választották. A kisfilmben feltett kérdéseket saját maguk fogalmazták meg választ keresve a több vihart is megélt szoros barátságukra.

With You – Beside You – The filmmakers in their first short film talk about the friendship between them. They have been good friends for decades. They have chosen film, as a new form for them, to display their relationship. The questions in the short are written by them and they are trying to find answers to their close friendship, which has weathered many storms.

 1. Cipő - Ásotthalmi filmes csoport, Segítő: Tóth Fanni, Farkasné Németh Ibolya, Ásotthalom, Magyarország 0:03:01

Történet arról, hogy a barátok hogy tudnak segíteni, ha szükség van rá, hogy a társuk is részt vehessen a közös élményekben.

Shoes – It's a story about how people can help when it’s needed, so that their friend can take part in their happy experience.

 1. On-offline? – Speciális Filmes Csoport, Segítő: Sarlainé Albert Lívia, Vas Megyei ÉFOÉSz, Szombathely, Magyarország 0:06:48

Az online világ annyira káros hatással van az ember személyiségére, hogy a net függőségében nem veszi észre az élet apró örömeit és szépségeit. Pedig az élet továbbra is CSODÁLATOS.

On-offline? – The online world has such a damaging effect on human’s personality that you can become addicted to the internet and miss out on life's little pleasures and beauties. Yet life is still AWESOME.

 1. Nyolc óra munka – Tóth Mária, Ivánfi Tibor, Nyíri László, Barna Pál, Rácz József, segítő: Szarka Zsoltné, Tóthné Nagy Ágnes, Segítő Kézzel a Fogyatékosokért Alapítvány, Bánhalma, Magyarország 0:07:27

„Ebben a kisjátékfilmben én voltam a kertészet vezetője, felvettem munkásokat, majd kiadtam a munkát. A fizetéskor nem kaptak egyformán pénzt, ezért kiabáltak velem, amitől rosszul lettem.”

Eight Hours of Work – “In this short film, I was the manager of a garden centre, I hired workers and assigned the work. They didn't get paid equally, so they yelled at me, which made me sick."

 1. Szépséges szörnyeteg - Baki Gyula, Burján Melinda, Hajas Gábor, Kacimbarisz Tanaszisz, Záborszky Orsolya, Zsidákovits Ferenc, Életrevalók Filmes Műhely, Segítő: Busi Juliánna, Zétényi Sándor Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Budapest, Magyarország 0:07:18

Egy erdő ezer titkot rejt. Ezek a titkok sokszor félelmetesek, de van úgy, hogy semmi sem az, aminek elsőre látszik…

Beautiful Beast – A forest hides a thousand secrets. These secrets are often terrifying, but sometimes nothing is what it seems...

 1. Harmadnap – Gacsal Sándor, Harczi János, Kocsis Sarolta, Kovács István, Somoskövi István, Vincze Tibor, Segítő: Bácsalmási Gabriella, Kollarics Anna, Kollarics Attila, Bárka Integrált Szociális Intézmény, Kiskunhalas, Magyarország 0:08:29

Három egymást követő reggel eseménye. Indulás a biztonságos közegből, zaklatás, egyre direktebb bántalmazás, szabadulás. Ez a rövid, egyszerű és sajnos ismerős történet lehetőséget ad a kérdések megfogalmazására: Melyik oldalon állsz, elkövető vagy áldozat vagy?

Third Day – Three consecutive mornings events. Leaving the safe environment, harassment, increasingly direct abuse, release. This short, simple and unfortunately familiar story gives us the opportunity to ask the questions. Which side are you on?

 

2023. november 8. 10:00-12:00

Hosszú filmek vetítése / Screening of long films (Kamaraterem / Chamber Room)

 1. 0,5 meters – Directed by Gonzalo Suárez Garayo, Spain 1:18:00

Gonzalo wants to be a film director but in November 2006 his life stopped in a traffic accident that caused him a spinal cord injury. A few days after he was bedridden, he borrowed a video camera and as self-therapy began to film everything that happened to him, beginning his life 0.5 meters above the ground. After his rehabilitation he returns to his hometown. In order not to be alone, he decides to practice wheelchair basketball at the famous club AMFIV, and his story takes a Copernican turn.

Fél méter – Gonzalo filmrendező szeretne lenni, de 2006 novemberében egy közlekedési baleset következtében, amiben gerincsérülést szenved, az élete teljesen megváltozik. Néhány nappal a baleset után, fekvőbetegként, kölcsönkér egy videókamerát, és önterápiaként elkezd filmezni mindent, ami vele történik – vagyis fél méterrel a föld felett. Rehabilitációja után visszatér a szülővárosába, és hogy ne legyen egyedül, elhatározza, hogy a híres AMFIV klubban fog kerekesszékes kosárlabdázni, és ezzel az élete újra teljes fordulatot vesz.

 1. The Pink Lagoon – Juan Arce, Francisco Gallo, Mexico 1:22:54

Two distant brothers, two different worlds. A journey of reconnection, questioning and valuing the different ways of seeing the world.

A rózsaszín lagúna – Két eltávolodott testvér, két különböző világ. Egy utazás mely a kapcsolatkeresésről, a másik világának az értékeiről, esetleg azok megkérdőjelezéséről szól.

2023. november 8. 14:00-17:00

Hosszú filmek vetítése / Screening of long films (Kamaraterem / Chamber Room)

 1. GOSIA@TOMEK – Christine Jezior, Germany 1:30:00

What happens to a relationship if a partner suddenly becomes severely disabled after an accident? For Gosia it is clear that she will stand by her boyfriend Tomek no matter what in order to let him live as normal and fulfilled a live as possible. But time and again she becomes painfully aware of her own limits, as well as of those of a society that talks a lot about inclusion but often does not seem to be ready for it. GOSIA@TOMEK is based on more than 3000 emails that Gosia has been writing to Tomek daily since his accident.

GOSIA@TOMEK – Mi történik egy párkapcsolattal, ha az egyik fél hirtelen súlyosan fogyatékossá válik egy baleset után? Gosia számára egyértelmű, hogy bármi történjék is, így is Tomek mellett áll, hogy a férfi minél teljesebb életet élhessen. Ám újra és újra fájdalmasan rádöbben saját korlátaira, valamint egy olyan társadalom korlátaira, amely sokat beszél a befogadásról, de gyakran úgy tűnik, nem áll készen erre. A film több mint 3000 e-mailen alapul, amelyeket Gosia a baleset óta naponta írt Tomeknek.

 1. This World is My Arena – Directed by Tedy Necula, Romania 1:26:00

An inspirational biopic on the story of the former rugby player George Balta, where the hero plays himself. George had an accident on the field that left him paralyzed. They gave him three hours to live. He underwent a surgery and became a wheelchair user. His life looks like a roller coaster. The sportsman mentality helps him do the craziest things, until one day he soars to a new playing field, as a wheelchair marathonist.

A világ az arénám - Inspiráló életrajzi film az egykori rögbijátékos George Balta történetéről, amelyben a hős saját magát alakítja. George egy sportbaleset miatt lebénult. Az orvosok három órát adtak neki, de átesett egy műtéten, és végül kerekesszékes lett. Az élete olyan, mint egy hullámvasút. Sportolói mentalitása azonban a legőrültebb dolgokon is átsegítette, mígnem egy nap új távlatok nyíltak meg előtte kerekesszékes maratonistaként.

2023. november 8.

19:00 – 20:30 Bud Spencer és Terence Hill Emlékzenekar Jótékonysági Koncertje / Bud Spencer and Terence Hill Memorial Orchestra Charity Concert


3. NAP

 2023. november 9. 09:00-12:00

Versenyfilmek vetítése / Screening of competition films (Színházterem /Theatre Hall)

 1. Esőcsepp vagyok – Köteles Erzsébet, Budapest, Magyarország 0:05:00

Néha jólesik az eső, ahogy a meleg napsütés átölel minket. Ez a kísérleti film különleges nézőpontból mutatja be kamerájával vízcseppek játékát, a tükröződéseket.

I am a Raindrop – Sometimes the rain feels good as the warm sunshine embraces us. This experimental film shows the play of water droplets and their reflections from a special perspective.

 1. Élet Magyarszerdahelyen - Kulcsár Bálint, Kikelet Otthon Speciális Filmes Csoport, Zalaszentiván, Magyarország 0:03:52

A magyarszerdahelyi otthon életének rövid bemutatása.

Life on Magyarszerdahely - A brief introduction to the life of the home in Magyarszerdahely.

 1. Meglepetés – Fenyőerdei Otthon Speciális Filmes Alkotócsoport, Segítő: Tóth Fanni, Ásotthalom, Magyarország 0:04:39

Bárkit, bármikor érhet bármilyen meglepetés.

Surprise – Anyone can be surprised at any time and anyhow.

 1. A bevásárlás – Barna Pál, Rácz József, Segítő: Tóthné Nagy Ágnes, Segítő Kézzel a Fogyatékosokért Alapítvány, Bánhalma, Magyarország 0:01:47

Animációs film. Bemegyek a boltba, vásárolok egy üdítőt, aztán dugiba ellopok egy csokit, megyek a pénztár felé és a kassza elkezd sípolni. Jön a rendőr és elvisz.

Shopping – In this animation I go to the store, buy a soda, then I steal a candy bar, go to the cash register and the cash register starts beeping. A cop comes and takes me away.

 1. Kettő egy témára – Mozgásjavító Filmműhely, Segítő: Szalay Kristóf, Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és EGYMI, Budapest. Magyarország 0:03:10

Két humoros és abszurd történet, amit egy zeneszám hangulata ihletett.

Two on One Topic – Two humorous and absurd stories, inspired by the mood of a piece of music.

 1. Józsi bácsi (Önkéntesek Ágfalván) – Ágfalvi Filmes Csoport, Segítő: Szalay József, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Pszichiátriai Betegek Otthona, Ágfalva, Magyarország 0:09:29

A film Kedmenecz Józsefről, nyugalmazott gépésztechnikusról és amatőrzenészről szól, aki emberbarátságából fakadóan igyekszik gitárjával mosolyt csalni rászoruló emberek arcára.

Uncle Józsi – The film tells the story of József Kedmenecz, a retired mechanical engineer, amateur musician and philanthropist who tries to bring a smile to the faces of people in need with his guitar.

 1. Ballada a három patkányról – Lengyel Krisztina, Lukács Tamás, Segítő: Gaál Balázs, Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye, Szentgotthárd, Magyarország 0:02:26

Heltai Jenő verse nyomán készült gyurmaanimációs film.

Ballad of Three Rats – A dough-animation based on the poem of Jenő Heltai.

 1. Történetek a telómból – Gömbös Olivér, Segítő: Gömbösné Hideg Viktória, Budakalász, Magyarország 0:04:42

Olivér éjjelente nehezen alszik el, alvás helyett sokszor verseket és történeteket ír a mobiltelefonjába. Ezekben az írásokban a valóság és a fantázia nagyon furcsa módon keveredik, de a kisfilmben elmesélt történetekből a végén kiderül, hogy Olivér életében a valóság és a képzelet nem is áll egymástól olyan távol.

Stories from My Phone – Olivér finds it hard to fall asleep at night, often writing poems and stories on his mobile phone instead of sleeping. In these writings, reality and fantasy are mixed in a very strange way, but the stories told in this short film reveal that in Olivér's life, reality and fantasy are not so far apart.

 1. Riporter születik – Németh Vince, Segítő: Karli Veronika, Budapest, Magyarország 0:05:49

A riporter filmes/tévés élményeikről kérdezi az alanyait.

Interviewer is Born – The reporter asks about film/TV experiences.

 1. Danceable – Directed by Kelsey McGee, United States 0:22:25

Three dancers with disabilities find freedom through movement.

Táncolható – Három fogyatékkal élő táncos a mozgásban találja meg a szabadságot.

 1. Take Me Home – Directed by Liz Sargent, United States 0:15:49

After their mother’s death, a cognitively disabled woman and her estranged sister must learn to communicate in order to move forward.

Vigyél haza! – Édesanyjuk halála után egy kognitív fogyatékkal élő nőnek és a tőle elhidegült nővérének meg kell tanulniuk kommunikálni egymással, hogy tovább léphessenek.

 1. 4 Deaf Yorkshoremen’s Contest – Directed by Louis Neethling, United Kingdom 0:28:00

Comedy about four grumpy deaf Yorkshiremen. Fred is entered into a Tough Old Deafie contest. Can he win?

A 4 siket Yorkshire-i versenye – Vígjáték négy mogorva süket Yorkshire-i férfiról. Fredet benevezik a ’Kemény vén süket’ versenyre. Vajon nyerhet?

 1. My Friend, David – Directed by Alexandra Bree Carson, United States 0:05:43

“David is my friend, my hero, my brother and a special human with a huge heart, an infectious smile and moderate-severe autism. Why can’t the world see him as I do? No…why doesn’t the world want to see him? World, meet David!”

A barátom, David – "David a barátom, a hősöm, a testvérem és egy különleges ember, hatalmas szívvel, másokra átragadó mosollyal és közepesen súlyos autizmussal. Miért nem látja őt a világ olyannak, amilyennek én látom? Nem... miért nem akarja a világ látni őt? Világ, ismerd meg Davidet!"

 1. The Singer – Directed by Cora Bissett, United Kingdom 0:19:59

I wanted to use this prism of a deaf man who wants to do what most consider only a ‘hearing’ activity and view the behaviour of the hearing world through him. The hearing world can take sound so much for granted, and assume that every sound they make is beautiful or interesting.

Az énekes – Egy siket ember szemével akartam láttatni, milyen az, ha azt szeretné csinálni, amit a legtöbben csak a "hallók" tevékenységnek tartanak. Rajta keresztül akartam látni a halló világ viselkedését. A halló világ természetesnek veszi a hangokat, és azt feltételezi, hogy minden hang, amit hall, szép vagy érdekes.

 1. Völgyzugoly Alapítvány – Directed by Chilton Flóra, Budapest, Hungary 0:09:50

Völgyzugolyház súlyosan és halmozottan sérült gyerekekből álló sulicsoportja egy olyan családias és szeretetteli hely, ahol a kacifántosok a szükséges fejlesztésen túl változatos programokkal tölthetik iskolás napjaikat kortárs közösségben, lelkes szakemberekkel.

Völgyzugoly Foundation – The Völgyzugoly House is a place where a group of severely and multiply handicapped children can spend their school days with a variety of activities, in a peer community and with enthusiastic professionals, in addition to their necessary development.

 1. Zeebenen – Directed by Sam Dijkstra, Netherlands 0:07:25

When on a hot summer’s day, Maas meets his girlfriends' group of friends for the first time, he gets confronted with dormant insecurities. He tries to hide his insecurities, but when the whole group decides to go swimming in the sea, he is faced with a difficult choice. Will he go to the sea and show himself, or stay on the beach and hide?

Zeebenen – Amikor egy forró nyári napon Maas először találkozik barátnője baráti társaságával, szembesül a bizonytalanságával. Próbálja ezt elrejteni, de amikor az egész csoport úgy dönt, hogy úszni megy a tengerbe, nehéz döntés elé kerül. Bemegy a vízbe ő is, és megmutatja magát, vagy marad a parton és elbújik?

 1. Nem a méret a lényeg, avagy élet 150 centi alatt – Directed by Gergely Szűcs, Hungary 0:24:56

Vajon milyen az élet 150 centiméter alatt? A filmből kiderül, hogy nem is annyira más – vagy mégis.

Size doesn't matter, or life under 150 centimetres – Ever wonder what life is like under 150 centimetres? The film reveals that it is not so different, is it?


2023. november 9.

14:00-15:00 Gömbös Olivér FUTOTTAM HOLDVERSENYT című verseskötetének zenés, verses könyvbemutatója / Music and poetry book launch of Olivér Gömbös' book of poems entitled FUTOTTAM HOLDVERSENYT (Színházterem /Theatre Hall)

 

 

16:00 Ünnepélyes díjátadó / Awards ceremony

 

Műsorfüzet letöltése PDF-ben / Download the brochure in PDF