A Speciális Film

Magyar Speciális Mozgókép Egyesület

Magyar Speciális Mozgókép Egyesület ismertető 2021Szervezetünk a fogyatékossággal élő emberek filmkészítésében alkotott teljesen újat azzal, hogy elindította azt a folyamatot, amely a Kárpát-medencében élő sérült emberek mozgókép készítését támogatja, segíti és követi nyomon. 
A több mint egy évtizede megkezdett munka során több száz film, képsor, dokumentum született. Évente megrendezésre kerülő szakmai programok jöttek létre, melyek mind a sérült emberek filmkészítésében nyújtanak támogatást és segítséget. 
A filmes gyakorlati munka mellett, és annak hatására, személyes örömökkel, közösségi programokkal és nagyszerű élményekkel gazdagodtak a résztvevők.

A filmkészítéssel való foglalkozás közvetlenül egy szűkebb, speciális réteget érint, mégis társadalmilag jelentős a fogyatékossággal élő emberek által (és róluk) készített képsorok léte és üzenete. Ezek a filmek olykor esetlenek, a filmkészítés szakmai kritériumainak jóllehet nem minden esetben felelnek meg, mégis olyan történetek, sorsok és érzések bontakoznak ki belőlük, amelyekből bárki meríthet erőt, hitet és élni akarást. Az alkotók maguk állítanak elő filmes tartalmakat, melyeket a társadalom számára is elérhetővé tesznek, így azok hozzájárulhatnak a magyar, és Kárpát-medencei kulturális élet színesebbé tételéhez, valamint a társadalom érzékenyítéséhez. Egyesületünk tagjaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ennek megfelelően a felmerülő igények alapján állítjuk össze éves szakmai programtervünket, hozzuk létre programjainkat.

Munkánkat kiváló filmes, televíziós és gyógypedagógus szakemberek segítik, ugyanakkor a munkafolyamatokba a fogyatékossággal élő alkotók is tevékenyen bekapcsolódnak.
Felhívásainkra nem csupán a fogyatékossággal élő emberek kezdtek a filmkészítéssel foglalkozni, de a professzionális- és függetlenfilmesek is egyre többen készítenek mozgóképes alkotásokat a fogyatékossággal élők különleges világáról.

Mi is az a speciális film? Aki eddig még nem találkozott a sérült emberek világával, joggal kérdezheti, mi is az a speciális filmezés. A fogyatékos emberek életében fontos szerepet tölt be a különböző művészetekkel való önkifejezés, lehetőségeik sérültségükből adódó beszűkülése miatt. Az utóbbi évtizedekben ezeket az embereket sok esetben speciális művészeknek, alkotói tevékenységeiket speciális művészeteknek nevezik. Ugyanebből az okfejtésből ered a speciális filmes elnevezés is. 

Az értelmi fogyatékos emberek kintről nézve zárt világban élnek, viszont ha mindezt bentről szemléljük, úgy néz ki, mintha kintről nem lennének kíváncsiak a "bentlakókra". Így merült fel bennem a kérdés: valójában akkor ki is a zárkózott? A speciális filmezés egyik nagy érdeme, hogy mára a sérült emberek a szó szoros értelmében is saját kezükbe vették azt az eszközt, amellyel lebontani kívánják ezt a furcsán kétoldalú falat. Ez az eszköz pedig a kamera. Mindez azt bizonyítja, hogy meg akarják mutatni magukat, gondolataikat, nehézségeiket, örömüket és életüket. 

Részlet Fábián Gábor: Álmodtam egyet című könyvéből

Tevékenységünk 

Magyar Speciális Filmfesztivál

Fogyatékossággal élők, pszichiátriai- és szenvedélybetegek nemzetközi integrált filmfesztiválja 

Szakmai rendezvényeink

 • Speciális Szakmai Tanfolyam, MSMME-MSMKE, Eger
 • Dunántúli Speciális Filmszemle, Szombathely
 • Kőszegi Filmes Napok
 • Speciális Filmes Alkotótábor és Műhely, Szolnok
 • Online Filmes Nap
 • Speciális Nézőpont - Bemutatkozó nap és találkozó
 • Tiszántúli Speciális Filmszemle, Kisújszállás
 • Magyar Speciális Filmfesztivál, Budapest, Eger, Szolnok, Szombathely
 • Speciális Mozifilm Klub – AGORA Savaria Filmszínház, Szombathely (rendszeres)
 • Segédanyagok, filmes interjúsorozatok készítése

Magyar Speciális Filmarchívum

Magyar Speciális FilmarchívumCélunk, hogy a Magyarországon készült valamennyi speciális film, vagyis a fogyatékossággal élő emberek által készített összes alkotás egy adatbázisba kerüljön, és csoportosítva, kategorizálva egy erre a célra kifejlesztett összetett szűrőrendszer segítségével kutatható legyen. 
A www.sfa.hu címen elérhető Archívum több száz, 2009-óta készült filmet tartalmaz. Az alkotások felkutatása és feltöltése folyamatos, az időközben készülő művekkel együtt.

Speciális filmkészítés

A filmkészítés, mint kreatív tevékenység a szociális szférában dolgozó szakemberek munkájában is nagyszerűen alkalmazható.

 • szakkörök, foglalkozások elindítása
 • közösségépítés és közösségi együttlét 
 • fejlődési és értékteremtési lehetőség
 • szakmai rendezvényeken való részvétel
 • be- és megmutatkozás szakmai fórumokon
 • elismerések, sikerek és díjak a résztvevők számára

A mozgóképkészítés nem csupán egy izgalmas szabadidős elfoglaltság, de fejlesztő tevékenység is, ugyanakkor kommunikációs szempontból is figyelemre méltó. Az alkotók sajátos világokat teremtenek, miközben filmeket készítenek. Gondolkoznak, algoritmizálnak és rangsorolnak, logikai, illetve érzelmi sorokat alkotnak. Fejlődik a problémamegoldó és koncentrációs képességük, valamint az önállóságuk. A filmkészítők társaikkal tervezgetik, kidolgozzák ötleteiket. A forgatások során rengeteg nehézség, előre nem látható probléma merül fel, amiket többnyire csak közösen sikerül megoldaniuk. A film utómunkálatai, a vágás már a látvány élményét is meghozzák, nagyszerű érzés a számtalan külön tervezett és felvett mozgókép darabkából egyben, összefűzve látni az alkotásokat. A kész film bemutatókra, filmes seregszemlékre kerül - jó esetben díjakat kap - ami tovább fokozza az izgalmakat és ezzel együtt az élményeket. Ezek maradandó és különleges élmények, melyek igazi közösséggé kovácsolják a játékban résztvevőket.


Az Egyesület tagjai között egyaránt szerepelnek speciális filmes alkotók, filmes és színházi szakemberek, valamint a szociális ágazatban sok éves szakmai múlttal rendelkező szociális, gyógypedagógus szakemberek. Az Egyesület elnöke Fábián Gábor, aki 2008-ban megálmodta, majd elindította az Álmodtam egyet... Zsirai Speciális Filmszemlét, 2010-ben az "Itt és most" Zsirai Filmnapokat és több más filmes rendezvényt. Saját filmes csoportjaival közel harminc speciális film készítésében vett részt, valamint a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szakmai továbbképzésein segítette, és segíti ma is a szociális ágazatban dolgozókat a filmezésben. 2014-ben egy kötetben foglalta össze az első öt év tapasztalatait, Álmodtam egyet - Öt évem a speciális filmezésben címmel.
Az Egyesület elnökségi tagja Tóthné Nagy Ágnes gyógypedagógus, speciális filmes műhelyvezető, sok éves szociális szakmai tapasztalattal és Kulcsár Tamás filmrendező, aki több nagyjátékfilm készítésében vett részt az elmúlt években.


A 2008-as kezdeményezés hatására több mint száz speciális film készült, sok filmes csoport, műhely alakult az ország számos pontján, akik jelenleg is aktívan foglalkoznak a filmkészítéssel, segítve ezzel a sérült emberek önkifejezését, hasznos szabadidős tevékenységét. 

A filmezésnek mint elfoglaltságnak, önkifejezési formának a sérült emberekre gyakorolt jótékony hatása mára már ismert. Ezek fontos lehetőségek, amelyeket mindenképp érdemes beépíteni a szociális segítői munkába. A jótékony, gyógyító hatásokat három fő részben foglaltuk össze.

Talán a legfontosabb, a jótékony szabadidős elfoglaltság, az ihletett időtöltés, az elvárások nélküli boldog alkotói állapot.

A film kommunikációs lehetősége két irányból is fontos, akár befogadóként, akár alkotóként is vesz részt benne a sérült ember. A beszélt nyelv elvont, míg a kép, a mozgókép egyértelmű és konkrét. Egy képi látvány megértéséhez, nincs szükség szavakra, sem beszélt nyelvek ismeretére, így könnyedén és pontosan érzékeli bárki a szeme elé kerülő képeket, függetlenül sérültségtől, vagy nemzeti hovatartozástól.

Ugyanakkor a fogyatékkal élő emberek sok esetben fizikai, vagy értelmi sérültségükből adódóan nehézkesen tudják kifejezni magukat. Sokszor tapasztalatuk, hogy egy nehezen kommunikáló speciális filmes olyan alkotást készített, amely több szinten értelmezhető volt, mondanivalója egyértelmű, sokrétű érzelemvilága letisztult. A fogyatékossággal élő emberek a legtöbb esetben saját életükből merítve készítenek filmeket. Így egyrészről, olyan világokat tárnak a nézők elé amelyek csak ritkán és nehezen láthatóak, másrészről míg saját életükkel, problémáikkal foglalkoznak a kamerán keresztül szembe is néznek azokkal, önmagukkal. 

A speciális filmek művészeti értékeit a szubjektivitás miatt nehéz meghatározni, de kétségkívül születtek az elmúlt években komoly művészi értékkel bíró alkotások, olyan értékek amelyek méltóképpen prezentálják a külvilág, a társadalom számára a sérült emberek csodálatos világát.

Fontosnak tartjuk, hogy szülessenek filmek, hogy minél több speciális film tudja értékeit felmutatni. Egyesületünk ezen dolgozik, mert őszintén hisszük, hogy a megjelenő alkotások által világunk többé és értékesebbé válik.

MSMKE